Cases

Gennem årene har FLOWTECH opnået erfaringer og styrke som en kompetent opgaveløser, som ofte får stillet specialopgaver.

Vores referenceliste tæller virksomheder i både ind- og udland, og giver mange forskelligartede eksempler på arbejdsopgaver, vi med succes har udført.

Find dit relevante område

Pharma

Pasteurisationsanlæg med integreret CIP

En kunde i medicenal industrien ønskede en selvstændig løsning til pasteurisering af et væskeprodukt.

Løsningen blev en stand-alone unit komplet opbygget på ramme klargjort til tilkobling af produkt- og forsyningsrør.
Uniten blev udstyret med energieffektiv regenrativ varmeveksler samt engen damp- og varmvandskreds.
For at undgå ektern ophængning af holdecelle, blev denne udført som spiral, inkapslet i isoleringskappe med fuldsvejset rustfri kappe.

Som stand-alone enhed blev uniten også designet til at kunne gennemfører intern CIP-procedure.

Anlægget blev leveret med fuld dokumentationspakke iht. GMP.

Pilot-anlæg for produktudvikling

En kunde i medicenal industrien ønskede et anlæg til produktudvikling og test af produktionsmetoder.

Løsningen blev en ultra fleksibel unit, komplet opbygget på ramme inkl. el og styring.
Uniten blev designet til at der hurtigt og let, både mekanisk og elektrisk, kunne udskiftet eller tilføje instrumenter og komponenter i processen. Ændring/tilføjelse af instrumenter og komponenter kunne ske uden at kompromiterer de implemeterede sikkerhedsfunktioner.

Anlægget blev leveret med fuld dokumentation og CE-mærkining.

Pilot-anlæg for filtreringsproces

En kunde i medicenal industrien ønskede et fleksibelt anlæg til produktionsmodning af produktionsproces.

Løsningen blev en kompakt unit designet til både at kunne håndterer meget fine produktionstolerancer, højt tryk, små rørdimensioner,
hygijene samt ATEX.
Uniten blev leveret komplet klar til tilslutning af produkt og forsyningsrør, inkl. egen styring.

Anlægget blev leveret med fuld dokumentation og CE-mærkining.

Fødevarer

Big Bag håndtering med "Loss in weight" dosering

En kunde i fødevareindustrien ønskede et anlæg til håndtering af big bags og sække med kontinuerlig udvejning.

Løsningen blev en serie af stand-alone big bag tømmestationer med integreret el-kædetalje.
Stationerne blev yderligere udstyret med støvtæt big bag tilslutning samt flow-aids i form af både mekanisk påvirkning af big bag samt vibration.

Dosering blev udført efter “Loss in weight” princippet med easy-cean doseringssngeler, således at alle stationer kunne udvej produkt samtidig.

Anlægget blev leveret med fuld dokumentation og CE-mærkining iht. gældende lovgivning for fødevareanlæg.

Turnkey-løsning til opløsning af 40 tons sukker pr. time

Turnkey-løsning til kunde der manglede en totalleverandør af et anlæg for opløsning af 40 tons sukker pr. time.

FlowTech designede, leverede og monterede anlægget, som bestod af: Bygning, sukker-opløsningsanlæg, tankanlæg indeholdende 2 x 400.000 liter tanke og idriftsættelse af anlægget Flowtech stod for processen og leverede installationen med fuld dokumentation.

Fluidbed til at nedkøle pulvere til fødevarefremstilling

Vores kunde havde brug for at nedkøle pulvere til fødevarefremstilling, efter en extruderingslinje.

Flowtechs løsning var at designe en fluidbed, der passede til lokaliteten.

Vores Fluidbed skulle kunne åbnes for vask, ligeledes kunne Sipladerne udtages for separat rengøring, en nødvendig detalje på grund af nogle meget fedtholdige produkter.

Kontinuerlig opblanding af fedtholdigt pulver

En Kunde ringede til os med en udfordring, kontinuerlig opblanding af fire tons fedholdigt pulver pr. time. Hygiejnekravende var strenge i denne produktion og der var brug for at kunne få adgang til mixeren og skylle den ren mellem produktioner.

Derfor designede vi en mixer der kunne åbnes helt op for rengøring med vand. Flowtech leverede mixeren inkl. montage og idriftsættelse.

Anvendelse i ATEX-område

Med til projektet fulgte et automatisk doserings-anlæg og transportsystemer til det færdigblandede produkt inkl. styresystemer og datalogning. Hele anlægget blev udført til anvendelse i ATEX-område.

Modernisering af CIP-faciliteter

Vores kunde havde brug for modernisering af CIP-faciliteter.

Flowtech designede fremstillede og idriftsatte et moderne CIP anlæg tilpasset de snævre bygningsmæssige rammer.

Anlægget var forsynet med 4 tanke: Forskyl, ludvask, syrevask og efterskylning. Isolerede tanke og varmevekslere sikrede en optimal energiøkonomi.

De indbyggede filtre returskyllede automatisk, styret af indbyggede ventiler og tryktransmittere. Anlægget vaskede hver nat 17 afdelinger af kundens procesanlæg. De indbyggede temperaturtransmittere og ledningsevne-målere sikrede en dokumenteret drift.

Højeste hygiejnestandard

Alt var designet og udført i henhold til højeste hygiejnestandard samt EU 1935/2004.

Enheden blev færdigmonteret som en unit og havde FAT på vores eget værksted inden levering.

Industri

Produktionslinje til fremstilling af store mængder lim

Denne tjekkiske kunde havde brug for en produktionslinje til fremstilling af store mængder lim. Limen skulle bruges på egen fabrik for fremstilling af bølgepap.

Flowtech Designede et anlæg efter høje kvalitetskrav, Anlægget bestod af: Vejetank med dampopvarmning, flowmålere, in line dosering af lud, lagertanke med omrøring etc. Flowtech stod for Installation og Idriftsættelsen af dette anlæg i Tjekkiet.

Heating units for fremstilling af varmt vand på basis af damp

Vores kunde ønskede en række heating units for fremstilling af varmt vand på basis af damp.

FlowTech løste opgaven ud fra kundens specifikationer og 3D-designede enhederne som for-monterede skids.

Enhederne blev testet og trykprøvet på vores værksted, inden forsendelse til site for montage langt fra Danmark.

Vi leverede Fuld dokumentation i overensstemmelse med krav i slutbrugerens land.

Buffertankeanlæg komplet med pumper og adgangsveje

For kunde i Asien leverede Flowtech et buffertankeanlæg komplet med pumper og adgangsveje.

Løsningen bestod af: 4 stk. Buffertanke opbygget på ramme inkl. Repos og adgangstrappe.

Komplet monteret med afgangspumper, ventiler, rørføring og kabelbakker.
Anlægget blev lavet delbart i sektioner for at forsendelsen kunne foregå i standard shipping containere.